Výhody pojištění online

Nabídka pojištění, které si lze v současné době sjednat jednoduše a rychle online, se neustále rozrůstá. Stránky ePojisteni.cz nabízí online porovnání nabídek na pojištění i možnost si vybranou nabídku ihned uzavřít, případně vyplnit žádost. Která pojištění to jsou?

Proč si sjednat pojištění online

Vyřízení pojištění online šetří nejen vaše peníze, ale také čas. Za prvé si v klidu a pohodlí svého domova porovnáte aktuální nabídky od konkurenčních pojišťoven. Za druhé si vybranou nabídku na pojištění sjednáte ihned. Stačí potvrdit zájem, vyplnit formulář, doložit požadované doklady a pojištění může nabýt platnosti po zaplacení pojistného.

Seznamte se s jednotlivými typy pojištění a ostatních produktů, které si můžete vyřídit prostřednictvím ePojisteni.cz:

Pojištění vozidel

Hlavní kategorií pojištění představuje komplexní pojištění vozidel, které tvoří dva rozsahem odlišné typy pojištění – povinné ručení a havarijní pojištění. K oběma pojištěním je možné přiobjednat různá doplňková připojištění.

Povinné ručení

Povinné ručení, celým názvem pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem patří do kategorie zákonných pojištění. Bez platného povinného ručení motorové vozidlo nesmí na veřejné komunikace. Majiteli nepojištěného vozidla hrozí finanční pokuta.

Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je dobrovolné a chrání majitele pojištěného vozidla před následky škod na vlastním vozidle, jejichž viníkem je on sám nebo je viník neznámý či nepostižitelný. Jedná se například o škody způsobené živelnou událostí, střetem se zvěří, vandalismem, při havárii, odcizením celého vozidla či jeho součástí apod.

Životní pojištění

Prostřednictvím ePojisteni.cz si můžete sjednat životní pojištění Mutumutu, které kromě kvalitní pojistné ochrany nabízí spoustu výzev a bonusů. Základ pojištění tvoří široký rozsah pokrývající různé životní situace, zejména dlouhodobou pracovní neschopnost, invaliditu a úmrtí.

Součástí je povedená mobilní aplikace, s jejíž pomocí můžete plnit zajímavé výzvy a sbírat bonusové body, díky kterým získáte slevu například na pojistném a to až do výše 30 %. Nekouříte? Sportujete? Další odměnu získáte za zdravý životní styl.

Cestovní pojištění

Pojištění na cesty do zahraničí patří k prvním pojištění, která šly sjednat online.Cestovní pojištění poskytuje ochranu na cestách kolem světa. V případě nemoci či úrazu pojištění hradí veškerou léčbu až do výše sjednaného limitu. Jedná se o tzv. léčebné výlohy, mezi které patří náklady na ošetření, zákroky, léky, hospitalizaci a další.

Rozsah cestovního pojištění lze rozšířit za pomoci doplňkových připojištění. Jedná se o:

  • pojištění úrazu,
  • pojištění rizikových a adrenalinových sportů,
  • pojištění zavazadel a osobních věcí,
  • pojištění odpovědnosti,
  • pojištění vozidla na cesty,
  • rozšířené asistenční služby apod.
 

Na výběr jsou různé balíčky dle doby trvání či územního rozsahu. Sjednat si lze pojištění na dovolenou či na celý rok, na pobyt v ČR, Evropě i pro celý svět. Existuje cestovní pojištění pro studenty, rodiny, skupiny nebo si rovnou můžete sjednat cestovní pojištění na míru.

Pojištění domova

Online si rovněž můžete vybavit pojištění nemovitosti a domácnosti, které nabízí ochranu před riziky živelných událostí (povodeň, požár, úder blesku a další) či pro případ nezvaných hostů v podobě zlodějů.

Pojištění nemovitosti se vztahuje na stavební součásti (zdi, střecha, podlahy, schody, okna, dveře apod.), pojištění domácnosti na vnitřní zařízení (elektronika, spotřebiče, nábytek atd.). Pojistit si lze i sportovní vybavení.

Součástí komplexního pojištění domova může být také pojištění odpovědnosti všech členů domácnosti i mazlíčků.

Pojištění mazlíčků (pojištění psů a koček)

Zpříjemňuje vám život věrný psí nebo kočičí kamarád? Sjednejte si pojištění mazlíčků, které kromě léčby v případě nemoci či úrazu kryje jimi způsobené škody na majetku či zdraví jiných osob včetně finanční škody. Pojištění Petexpert hradí až 90 % všech nákladů na léčbu nemoci či úrazu.

Pojištění se vztahuje i na riziko ztráty, zatoulání či odcizení. Pojištění pokryje nejen náklady na inzerci a odměnu nálezci, ale také finanční kompenzaci ve výši pořizovací hodnoty, pokud se pojištěné zvíře nevrátí do 2 měsíců.

Úrazové pojištění

Zejména delší léčba nemoci či úrazu často komplikuje výkon práce a to buď dočasně nebo v případě trvalých následků navždy. Úrazové pojištění kompenzuje finanční ztráty související s hospitalizací, rehabilitacemi, ale také ušlý zisk během léčby a další. Pojištění lze sjednat pro jednotlivce i pro rodiny.

Pojištění odpovědnosti

Pokud neúmyslně způsobíte škodu na majetku či zdraví jiných osob, poškozený má právo požadovat odpovídající odškodnění. Pro tyto účely je určeno pojištění odpovědnosti. V rámci pojištění rodiny lze pojistit všechny členy domácnosti včetně domácích mazlíčků.

V nabídce ePojisteni.cz najdete různé typy odpovědnostního pojištění:

  • pojištění občanské odpovědnosti za škodu,
  • pojištění odpovědnosti zaměstnance (pojištění na blbost),
  • pojištění provozní a profesní odpovědnosti za škodu,
  • pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škody (pro firmy).
 

Penzijní připojištění

ePojisteni.cz nabízí zdarma analýzu penzijního připojištění, nastavení daňových odpočtů a příspěvku zaměstnavatele a jeho následnou optimalizaci.

Ostatní služby

Asistenční služby

Běžnou součástí vybraných pojištění jsou asistenční služby. Platí to například pro povinné ručení, havarijní pojištění nebo cestovního pojištění. Jedná se o základní služby, které lze rozšířit a zajistit si tak lepší služby i vyšší limity pro jednotlivé úkony.

Právní poradenství

Pro své klienty ePojisteni.cz nabízí právní poradenství zdarma. Naši právníci vám pomohou najít vždy nejvhodnější postup při řešení pojistné události včetně ověření, že všichni účastníci i pojišťovny postupují správně. Tato služba je zdarma a klienti ji mohou využít například při vymáhání škody z dopravní nehody.

Pojištění právní ochrany

Toto pojištění hradí náklady právního sporu a to jak soudní, tak i mimosoudní výlohy. Díky tomu si pojištěný může dovolit zkušenějšího, ale také dražšího právníka, a zvýšit své šance na úspěch.

Pojištění cizinců

Pro cizince ze států mimo EU je určeno povinné zdravotní pojištění, které hradí zdravotní péči při jejich pobytu na českém území podobným způsobem jako státní zdravotní systém v případě občanů ČR.

Rodinný právník

Rodinný právník zajišťuje právní zastoupení a hradí právní náklady v právních sporech. Jedná se o užitečnou službu, která klientům pomáhá uspět ve sporech týkající se různých oblastí běžného života (např. bydlení, sousedské vztahy, sociální dávky, daně, dědictví, zaměstnání a další).

Nemocenské pojištění

Tento typ pojištění chrání vaše finance před poklesem příjmů v případě dlouhodobé pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici. V případě nemoci pojištěný obdrží vedle státní nemocenské podpory pojistné plnění a to v podobě denního příspěvku i kompenzace ztrát kvůli nemožnosti vykonávat zaměstnání.

Úspory

K dalším službám ePojisteni.cz patří online porovnání různých finančních produktů. Jedná se například o porovnání energií, půjček a hypoték, telefonních tarifů či slev. Díky porovnání online lze výhodně změnit poskytovatele u vybrané služby a ušetřit.

Spočítat
pojištění

Mluví se o nás